Author Archives: sarawoot9d cmajor

โซล่าแซลล์ ขอนแก่น ร้านฟาร์มดี By Cmajor Technology

โซล่าแซลล์ ขอนแก่น ร้านฟาร์มดี By Cmajor Technology ปัจ […]

ทีมงานออกแบบปรับปรุงแก้ไขระบบไฟเบอร์ออ๊ฟติก โดย CMajor Technology

ปรับปรุงแก้ไขระบบไฟเบอร์ออ๊ฟติก

ปรับปรุงแก้ไขระบบไฟเบอร์ออ๊ฟติก

ระบบรั้วไฟฟ้า ELECTRIC FENCING สินค้าแบรนด์ คุณภาพจาก NEMTEK

ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชมวีดีโอคลิกที่นี้ 🔆ทีมงานติดตั้ง ระบบรั้วไฟฟ้า […]

การตั้งค่าเวลา DVR NVR ให้ตรงกับเวลาโลก ด้วย NTP Server

กล้องวงจรปิด

การตั้งค่าเวลาเครื่องบันทึก กล้องวงจรปิด DVR NVR ให้ตรง […]

IP CAMERA  VS ANALOG CAMERA

กล้องวงจรปิดในปัจจุบันแบ่งเป็น 2ชนิดใหญ่ๆ  IP CAMERA  แ […]