ระบบรั้วไฟฟ้า ELECTRIC FENCING สินค้าแบรนด์ คุณภาพจาก NEMTEK

ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบถามรายละเอียดโทร 086-2193582 คุณเปี๊ยก

ชมวีดีโอคลิกที่นี้

🔆ทีมงานติดตั้ง ระบบรั้วไฟฟ้า ELECTRIC FENCING สินค้าแบรนด์ คุณภาพจาก NEMTEK
♦️สินค้าผลิตจากโรงงานประเทศแอฟฟริกาใต้
♦️รั้วไฟฟ้า ติดตั้งปลอดภัย ได้มาตรฐาน IEC และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง
♦️เชื่อมต่ออุปกรณ์จ้งเหตุผ่านซิมโทรศัพท์มือถือและทาง Application(*Option)
♦️ควบคุมงานติดตั้งและออกแบบโดยวิศกร และทีมช่างผู้มีประสปการณ์

ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ไม่ผิดกฎหมาย
 ไม่ตาย
 ได้มาตรฐาน |EC
 ไซเรนร้องเตือน
 ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง
 กันกระสอบพาด

ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

⚠️ ระบบป้องกันภัยที่ผู้บุกรุก มองเห็นมีรูปร่างชัดเจน ปรากฏเสมือนเครื่องกีดขวาง
เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม สำนักงาน ที่ต้องการความปลอดภัยสูง
⚠️ ปลดปล่อยแรงช็อตพลังงานต่ำ ในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อสร้างความรู้สึกให้กล้ามเนื้อหดตัวคล้ายไฟดูด เพื่อขับไร่ผู้บุกรุก เมื่อมีการสัมผัส
⚠️ ระบบสัญญาณเตือนภัย ไซเรน
⚠️ ปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบรั่วไฟฟ้า
ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระบบป้องกันภัยที่ผู้บุกรุกมองเห็นมีรูปร่างที่ปรากฏเสมือนเครื่องกีดขวาง ช่วยป้องปราม ป้องกันการก่อเหตุ ป้องกันการปีนเข้าในสถานที่พักอาศัย มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย เพราะใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (หน่วยเป็นจูลต์) ตามมาตรฐาน IEC ของยุโรป โดยจะปล่อยพนักงานทุก 1 วินาที หากคนร้ายสัมผัสโดน จะเกิดอาการ Reflex Action คือ กล้ามเนื้อหดเกร็ง สะดุ้ง ชา บริเวณที่สัมผัส คล้ายเหมืออนดดนไฟดูด ทำให้คนร้ายล่าถอยออกไป

รั่วไฟฟ้า

รั่วไฟฟ้า

รั่วไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 

คือพลังงานจลน์ที่ถูกกักเก็บไว้ในตัวประจุ แล้วปล่อยพลังงานออกมาในระยะเวลาสั้นๆ เช่น เดียวกับเครื่องปั๊มหัวใจ ที่ใช้ในการแพทย์ ที่มีค่าการปรับระดับระหว่าง 5-350 จูลย์ จึงเป็นคำตอบว่า ไม่ทำให้เสียชีวิต หรือ เกิดการบาดเจ็บ หน่วยเป็นจูลต์

 

Facebook Comments