การตั้งค่าเวลา DVR NVR ให้ตรงกับเวลาโลก ด้วย NTP Server

กล้องวงจรปิด

การตั้งค่าเวลาเครื่องบันทึก กล้องวงจรปิด DVR NVR ให้ตรงกับเวลาโลก ด้วย NTP Server

การตั้งค่า NTP ในเครื่องบันทึก NVR หรือ DVR จะช่วยให้เวลาของภาพที่บันทึกตรงกับเวลาของโลกที่แท้จริงมากที่สุด

ความสำคัญของข้อมูลภาพและเวลา และข้อมูลภาพจะช่วยอธิบายทั้งหมด

วันเวลาสำหรับกล้องวงจรปิดเป็นสิ่งสำคัญมาก มันสำคัญถึงขนาดทำให้คุณรอดพ้นจากข้อกล่าวหาได้เลยทีเดียว กล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานสำคัญอันอับหนึ่งที่ใครๆเห็นแล้วก็ต้องเชื่อในภาพและเสียงที่แสดงอยู่นั้นอย่างดิ้นไหม่หลุดด้วยหลักฐานเลยก็ว่าได้

การตั้งเวลาที่ตรงกับเวลาโลก และอุปกรณ์ IT ต่างๆ จะช่วยให้คุนดีๆ อย่างเรา ^^ หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมได้

กล้องวงจรปิด
ตัวอย่างเช่น
กล้องวงจรปิดที่ตั้งเวลาผิดพลาด บอกว่าเราอยู่ในภาพที่ในช่วงเวลาเกิดเหตุการที่เขาสงสัยว่าเราเป็นคนกระทำ เรื่องที่ถูกกล่าวหา แต่เครื่องบันทึกภาพดัน บอกว่าในเวลาดังกล่าวเรายังอยู่บริเวณนั้น

การแก้ข้อกล่าวหาอาจจะทำได้ยาก อาจจะถึงขนาด ดิ้นไม่หลุดเลยก็ว่าได้

เห็นไหมครับ เรื่องเวลาสำคัญมากจริงๆ

ตัวอย่าง NTP Server
time.windows.com

เราสามารถตั้ง NTP server ที่เรารู้จัก หรือจาก NTP server ของหน่วยงานท่านเอง โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ ควรตั้งค่า NTP เนื่องจากมีระบบมากมายที่อ้างอิงเวลา เช่น Access Control, Router, Switch, Computer, Log server ต่างๆ

หากท่านเป็นผู้ใช้ทั่วไป อย่าลืมบอกช่างให้เทียบเวลาจาก Server NTP

อ้างอิงที่มาwww.pranakorntech.com

กล้องวงจรปิดขอนแก่น

Facebook Comments