Tag Archives: “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น”งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นชอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565