Smart SOS สมาร์ทโพล Smart pole

สมาร์ทโพล (Smart pole) หรือ เสาอัจฉริยะ

ที่รวมบริการดิจิทัลที่หลากหลายไว้ให้บริการประชาชน ทั้งระบบกล้องวงจรปิด, ระบบเสียงประกาศแบบดิจิทัล, ระบบส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ, ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมและระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

Smart pole
Smart pole
Smart pole
Smart pole

Facebook Comments

Facebook Comments

Facebook Comments