รั่วไฟฟ้า
รั่วไฟฟ้า
รั่วไฟฟ้า
ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รั่วไฟฟ้า
ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รั่วไฟฟ้า
ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบรั่วไฟฟ้า
ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น อุดร สารคาม โคราช กาฬสิน
ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น อุดร สารคาม โคราช กาฬสิน
ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น อุดร สารคาม โคราช กาฬสิน

🔆ทีมงานติดตั้ง ระบบรั้วไฟฟ้า ELECTRIC FENCING สินค้าแบรนด์ คุณภาพจาก NEMTEK ♦️สินค้าผลิตจากโรงงานประเทศแอฟฟริกาใต้ ♦️รั้วไฟฟ้า ติดตั้งปลอดภัย ได้มาตรฐาน IEC และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง ♦️เชื่อมต่ออุปกรณ์จ้งเหตุผ่านซิมโทรศัพท์มือถือและทาง Application(*Option) ♦️ควบคุมงานติดตั้งและออกแบบโดยวิศกร และทีมช่างผู้มีประสปการณ์

 ไม่ผิดกฎหมาย
 ไม่ตาย
 ได้มาตรฐาน |EC
 ไซเรนร้องเตือน
 ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง
 กันกระสอบพาด

⚠️ ระบบป้องกันภัยที่ผู้บุกรุก มองเห็นมีรูปร่างชัดเจน ปรากฏเสมือนเครื่องกีดขวาง
เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม สำนักงาน ที่ต้องการความปลอดภัยสูง
⚠️ ปลดปล่อยแรงช็อตพลังงานต่ำ ในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อสร้างความรู้สึกให้กล้ามเนื้อหดตัวคล้ายไฟดูด เพื่อขับไร่ผู้บุกรุก เมื่อมีการสัมผัส
⚠️ ระบบสัญญาณเตือนภัย ไซเรน
⚠️ ปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบป้องกันภัยที่ผู้บุกรุกมองเห็นมีรูปร่างที่ปรากฏเสมือนเครื่องกีดขวาง ช่วยป้องปราม ป้องกันการก่อเหตุ ป้องกันการปีนเข้าในสถานที่พักอาศัย มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย เพราะใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (หน่วยเป็นจูลต์) ตามมาตรฐาน IEC ของยุโรป โดยจะปล่อยพนักงานทุก 1 วินาที หากคนร้ายสัมผัสโดน จะเกิดอาการ Reflex Action คือ กล้ามเนื้อหดเกร็ง สะดุ้ง ชา บริเวณที่สัมผัส คล้ายเหมืออนดดนไฟดูด ทำให้คนร้ายล่าถอยออกไป

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 

คือพลังงานจลน์ที่ถูกกักเก็บไว้ในตัวประจุ แล้วปล่อยพลังงานออกมาในระยะเวลาสั้นๆ เช่น เดียวกับเครื่องปั๊มหัวใจ ที่ใช้ในการแพทย์ ที่มีค่าการปรับระดับระหว่าง 5-350 จูลย์ จึงเป็นคำตอบว่า ไม่ทำให้เสียชีวิต หรือ เกิดการบาดเจ็บ หน่วยเป็นจูลต์

ผลงานการติดตั้งโดย บริษัท ซีเมเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด

แบรนด์สินค้าที่เราแนะนำและให้บริการ

บริษัท ซีเมเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด
111/1 หมู่ 8 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000   โทร 043-042582 สายด่วน 086-2193582

ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบถามรายละเอียดโทร 086-2193582 คุณเปี๊ยก

ชมวีดีโอคลิกที่นี้

🔆ทีมงานติดตั้ง ระบบรั้วไฟฟ้า ELECTRIC FENCING สินค้าแบรนด์ คุณภาพจาก NEMTEK
♦️สินค้าผลิตจากโรงงานประเทศแอฟฟริกาใต้
♦️รั้วไฟฟ้า ติดตั้งปลอดภัย ได้มาตรฐาน IEC และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง
♦️เชื่อมต่ออุปกรณ์จ้งเหตุผ่านซิมโทรศัพท์มือถือและทาง Application(*Option)
♦️ควบคุมงานติดตั้งและออกแบบโดยวิศกร และทีมช่างผู้มีประสปการณ์

ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ไม่ผิดกฎหมาย
 ไม่ตาย
 ได้มาตรฐาน |EC
 ไซเรนร้องเตือน
 ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง
 กันกระสอบพาด

ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

⚠️ ระบบป้องกันภัยที่ผู้บุกรุก มองเห็นมีรูปร่างชัดเจน ปรากฏเสมือนเครื่องกีดขวาง
เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม สำนักงาน ที่ต้องการความปลอดภัยสูง
⚠️ ปลดปล่อยแรงช็อตพลังงานต่ำ ในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อสร้างความรู้สึกให้กล้ามเนื้อหดตัวคล้ายไฟดูด เพื่อขับไร่ผู้บุกรุก เมื่อมีการสัมผัส
⚠️ ระบบสัญญาณเตือนภัย ไซเรน
⚠️ ปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบรั่วไฟฟ้า
ระบบรั่วไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระบบป้องกันภัยที่ผู้บุกรุกมองเห็นมีรูปร่างที่ปรากฏเสมือนเครื่องกีดขวาง ช่วยป้องปราม ป้องกันการก่อเหตุ ป้องกันการปีนเข้าในสถานที่พักอาศัย มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย เพราะใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (หน่วยเป็นจูลต์) ตามมาตรฐาน IEC ของยุโรป โดยจะปล่อยพนักงานทุก 1 วินาที หากคนร้ายสัมผัสโดน จะเกิดอาการ Reflex Action คือ กล้ามเนื้อหดเกร็ง สะดุ้ง ชา บริเวณที่สัมผัส คล้ายเหมืออนดดนไฟดูด ทำให้คนร้ายล่าถอยออกไป

รั่วไฟฟ้า

รั่วไฟฟ้า

รั่วไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 

คือพลังงานจลน์ที่ถูกกักเก็บไว้ในตัวประจุ แล้วปล่อยพลังงานออกมาในระยะเวลาสั้นๆ เช่น เดียวกับเครื่องปั๊มหัวใจ ที่ใช้ในการแพทย์ ที่มีค่าการปรับระดับระหว่าง 5-350 จูลย์ จึงเป็นคำตอบว่า ไม่ทำให้เสียชีวิต หรือ เกิดการบาดเจ็บ หน่วยเป็นจูลต์

 

ลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้เราใส่ใจในงานติดตั้งระบบ

น้องญา
โปรแกรมเมอร์

ช่างโบ้ ซีเมเจอร์

ช่างโบ้
ทีมติดตั้ง และบริการ

ช่างก็อต ซีเมเจอร์

ช่างก๊อต
ทีมติดตั้ง และบริการ

น้องแอมป์
ฝ่ายขาย ควบคุมคุณภาพ

ช่างเอ็กซ์ ซีเมเจอร์

ช่างเอ็กซ์
ทีมติดตั้ง และบริการ

ช่างบอย ซีเมเจอร์

ช่างบอย
ทีมติดตั้ง และบริการ

น้องดาว
ฝ่ายขาย ลูกค้าสัมพันธ์

ช่างแฟ้ม ซีเมเจอร์

ช่างแฟ้ม
ทีมติดตั้ง และบริการ

น้องปริ้ม
บริการหลังการขาย

ช่างบอส ซีเมเจอร์

ช่างบอส
ทีมติดตั้ง และบริการ

น้องตุ้ง
ฝ่ายประสานงาน

ช่างคม ซีเมเจอร์

ช่างคม
ทีมติดตั้ง และบริการ