ทีมงานคุณภาพ เริ่มติดตั้งโปรเจ็คระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร
ระบบแสกนลายนิ้วมือแสกนเข้าออกห้องต่างๆพร้อมเก็บข้อมูลการเข้าออก
ระบบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆเพื่อดูแลความปลอดภัยโดยรอบ
“งานที่คุณไว้ใจ คืองานที่เราใส่ใจ”
CMajor Technology