โปรเจ็คนี้ทีมงานคงอยู่เป็นเดือนเลย หินมาก
งานคุณภาพ CM