แดดเราก็สู้ ฝนเราก็ไม่เคยหวั่น
“เพราะงานที่คุณไว้ใจคืองานที่เราใส่ใจ”