หมู่บ้านเลอนีโอ ขอนแก่น
ระบบกล้องวงจรปิดรอบหมู่บ้าน