งานติดตั้งระบบไฟอราม สัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm)

ติดตั้งโดยบริษัท ซีเมเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด