ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด สามเหลี่ยมคาแคร์
กล้องวงจรปิดขอนแก่น ต้องซีเมเจอร์เทคโนโลยี