ติดตั้งงานระบบโรงแรม
ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ระบบไวไฟ ระบบโทรศัพย์ภายใน