“งานที่คุณไว้ใจ คืองานที่เราใส่ใจ”
เพราะความปลอดภัยคืองานของเรา
C Major