“เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น”งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นชอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565

“เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น”งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นชอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565
“เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น”งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นชอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565
“เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น”งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นชอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565

“เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น”งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นชอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565

“เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น”งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นชอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่เฮือนโบราณวิถีไทบ้านขอนแก่นที่ชาวบ้านทั้ง 26 อำเภอ ซึ่งจังหวัดได้จัดสร้างขึ้นเพื่อที่จะจัดแสดงโชว์ในงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2565 โดยชูวัฒนธรรมอีสานสร้างเฮือนโบราณที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของคนอีสานให้นักท่องเที่ยวได้มาชม

“เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น”งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นชอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 เฮือนโบราณวิถีไทบ้านขอนแก่นที่ชาวบ้านทั้ง 26 อำเภอ ซึ่งจังหวัดได้จัดสร้างขึ้นเพื่อที่จะจัดแสดงโชว์ในงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2565 โดยชูวัฒนธรรมอีสานสร้างเฮือนโบราณที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของคนอีสานให้นักท่องเที่ยวได้มาชม

 

“เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น”งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นชอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่เฮือนโบราณวิถีไทบ้านขอนแก่นที่ชาวบ้านทั้ง 26 อำเภอ ซึ่งจังหวัดได้จัดสร้างขึ้นเพื่อที่จะจัดแสดงโชว์ในงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2565 โดยชูวัฒนธรรมอีสานสร้างเฮือนโบราณที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของคนอีสานให้นักท่องเที่ยวได้มาชม
“เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น”งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นชอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่เฮือนโบราณวิถีไทบ้านขอนแก่นที่ชาวบ้านทั้ง 26 อำเภอ ซึ่งจังหวัดได้จัดสร้างขึ้นเพื่อที่จะจัดแสดงโชว์ในงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2565 โดยชูวัฒนธรรมอีสานสร้างเฮือนโบราณที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของคนอีสานให้นักท่องเที่ยวได้มาชม

Facebook Comments

Facebook Comments