ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด CCTV

CCTV  ย่อมาจาก  Close  Circuit  Television  หรือโทรทัศน์วงจรปิด  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด  (ภายในกลุ่มของตนเอง)  ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบ  Broadcast  TV  หรือโทรทัศน์แบบแพร่ภาพ  ที่เปิดให้คนทั่วไปที่มีเครื่องรับภาพสามารถรับชมได้  โดยคำว่า  “วงจรปิด”  มาจากหลักการของไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คือ  ไฟฟ้าครบวงจร  หรือเปิดอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

 

Auto  lris  คือ  ระบบเลนส์กล้อง  ที่มีความสามารถในการปรับรูแสงอัตโนมัติ  เพื่อให้มีระดับแสงตามสภาพแวดล้อมทำให้ภาพที่ได้มีระดับ ความสว่างของแสงที่ถูกต้อง

 

BLC  ย่อมาจาก   Back  Light  Compensation  คือ  การชดเชยแสงทั้งภาพ  เพื่อให้วัตถุที่สนใจในภาพได้รับความสว่างจนสามารถมองเห็นรายละเอียดได้  โดยไม่สนใจวัตถุที่อยู่รอบนอกภาษาช่างภาพคือการชดเชยแสงนั้นเอง  ข้อเสียของการชดเชยแบบนี้  คือ  วัตถุที่สนใจจะมองเห็นรายละเอียด  แต่จะสูญเสียรายละเอียดในส่วนอื่นที่สว่างไป

 

BNC  เป็นหัวต่อของสายเคเบิ้ลที่ใช้ในระบบกล้องวงจรปิดถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากสำหรับการส่งสัญญาณผ่านสาย เนื่องด้วยต้องส่งผ่านกำลังงานให้ได้สูงสุดโดยไม่สูญเสียกำลังส่ง  (Mismatch  loss)  ในการเชื่อมต่อสาย  หลายกรณีที่เรามักจะมองข้ามความสำคัญตรงนี้  โดยมองแค่ตัวสายสัญญาณว่าดีมากน้อยอย่างไร  ทำให้มองข้ามหัวต่อ  BNC  ไป

 

Day &  Night  คือ  ระบบ กล้องวงจรปิด  ที่สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน  ซึ่งต้องการแสงเพียงเล็กน้อยเพื่อให้กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้  และเมื่อกล้องวงจรปิดได้รับแสงน้อยมากๆ  ก็จะเปลี่ยนภาพ  เป็นโหมด  ขาว-ดำ  ข้อดีคือ  กล้องวงจรปิด  Day  &  Night  ไม่ได้จำกัดเรื่องของระยะทางที่ตัวกล้องเพิ่มมากขึ้น  ข้อเสียคือ  ใช้ในที่มืดสนิทไม่ได้

 

DVR  ย่อมาจาก  Digital  Video  Recorder  คือ  เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล  ใช้บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด  โดยใช้ฮาร์ดดิสก์  (ระบบเดิมจะเป็น  Analog  Video  Recorder  คือ  จะใช้การบันทึกด้วยเทป)  หรือหน่วยความจำภายในอุปกรณ์เอง  แบ่งได้เป็น  2  ลักษณะคือ

  1. Analog/Digital  คือ  ทำงานแบบอนาล็อกเป็นดิจิตอล  เช่น  กล้องวงจรปิดที่เป็นอนาล็อก  ต่อเข้ากับ

เครื่องบันทึกภาพที่เป็นระบบดิจิตอล

  1. Digital/Digital  คือ  การทำงานแบบดิจิตอลเป็นดิจิตอล  เช่น  กล้องวงจรปิดที่เป็นกล้อง  Network

Camera  หรือเรียกว่า  กล้องไอพี  ต่อเข้ากับเครื่องบันทึกภาพ  (Network  Video  Recorder-NVR)  ที่ระบบดิจิตอลผ่านทางเครือข่ายโปรโตคอล  (Network  Protocal)  TCP/IP

 

Frame  rate  ความเร็วในการแสดงภาพในหนึ่งวินาทีมีหน่วยเป็น  FPS  (Frames  per  second)  หรือ  เฟรมเรทต่อวินาที  ถ้าคุณสมบัติในการบันทึกเป็น   25  FPS  ต่อ  1  กล้อง  แสดงว่าภาพที่ได้จะเป็นภาพต่อเนื่อง  เวลาดูย้อนหลัง  โดยระบบ  PAL  ใช้เฟรมเรท  25  FPS  (ที่ใช้ในประเทศไทย)  ระบบ  NTSC  ใช้เฟรมเรท  30  FPS

 

Horizontal  Resolution  คือ  ความละเอียดของกล้องตามแนวนอนมีหน่วยวัด  เป็น  TV  Line  (เส้น)  มีหลายแบบให้เลือกโดยมีความละเอียดตั้งแต่  320,  380,  420,  480,  520,  540,  580,  620  TV  Line  หรือมากกว่าแล้วแต่เทคโนโลยีของแต่ละบริษัทหรือโรงงานผู้ผลิต  โดยตัวเลขยิ่งมากความชัดเจนของภาพก็มากตามไปด้วย

 

Pixels  เป็นตัวเลขแสดงจำนวนจุดแสดงสีของข้อมูลภาพแบบดิจิตอล  โดยมีความสัมพันธ์กับขนาดของหน้าจอแสดงผล  และสัมพันธ์กับขนาดของความละเอียดตามแนวนอนของกล้อง  (Horizontal  Resolution)  กว้าง x ยาว  ตัวอย่างเช่น  520  TV  Line  PAL: 795(H)  x  596(V)  โดยจำนวนตัวเลขของค่า  Pixel  ทำให้สีของภาพที่แสดงมีความสวยสดและงดงามขึ้น  มากน้อยตามค่า  Pixels

 

Image  Sensor  เป็นอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ที่ติดกับตัวกล้องผลิตมาจากซิลิคอน  โดยมีหน้าที่เปลี่ยนแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้ามีขนาดตั้งแต่  1/4,  1/3,  1/2  และ  1  นิ้ว  เป็นต้น

 

White  balance  เป็นการปรับสมดุลของแสงสีขาว  เนื่องจากสายตามนุษย์มีความสามารถในการปรับการรับรู้สีตามสภาพแสงที่เปลี่ยนไป  เช่น  ถ้าเรามองกระดาษขาวภายใต้แสงแดด  จะเห็นว่ากระดาษนั้นเป็นสีขาว  แต่พอย้ายมามองกระดาษขาวแผ่นเดียวกันในร่ม  ตอนแรกเราอาจเห็นว่ากระดาษนั้นสีต่างไปจากในแสงแดด  เพราะสีของแสงได้เปลี่ยนไป  แต่สักสองสามนาทีหลังจากนั้น  ตาและสมองของเราจะปรับการรับรู้ให้สัมพันธ์กับสภาพในการมองเห็นขณะนั้นๆ  ส่งผลให้เราเห็นกระดาษแผ่นนั้นเป็นสีขาว  ดังนั้นกล้องวงจรปิดสีทุกตัวจะต้องมีโหมด  White  balance  Auto  เพื่อทำการปรับสีให้เป็นสีขาวตามจริงโดยอัตโนมัติ

 

Motion  Detect  เป็นระบบการบันทึกภาพแบบตรวจจับความเคลื่อนไหว  กล่าวคือ  Motion   Detect  ของระบบกล้องวงจรปิด  ทำงานโดยอาศัยความแตกต่างของภาพสองภาพหรือชุดภาพโดยอาศัยการเปรียบเทียบ  Pixels  เดิมกับจำนวนที่เปลี่ยนไป  (ที่ตำแหน่งเดียวกัน)

 

IP  CAMERA  กล้องวงจรปิดชนิดหนึ่งที่มีอุปกรณ์แปลงสัญญาณ  Video  ไปเป็นสัญญาณดิจิตอล  ดังนั้น  ตัวกล้องต้องเชื่อมต่อกับระบบ  Network  โดยแต่ละกล้องจะมี  IP  Address  เฉพาะตัว

 

Lllumination  หมายถึง  ค่าของแสงสว่างที่จะทำให้ตัวกล้องสามารถทำงานได้และสามารถทำงานได้และสามารถมองเห็นภาพได้  มีค่าเรียกเป็น  Lux  ถ้าค่า  Lux  ยิ่งน้อยถือว่ากล้องตัวนั้นสามารถมองเห็นในที่มีแสงน้อยๆ ได้ดี  พูดง่ายๆ 1  Lux  เท่ากับปริมาณแสงสว่างของเทียน  1  เล่ม  ซึ่งหากค่าน้อยกว่านี้แสดงว่ากล้องสามารถจับภาพได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งค่า  Lux  ที่แท้จริงขึ้นอยู่กับเลนส์ด้วย  ตัวอย่างเช่น  0.5  Lux,
F1.4  คือ  min.  lllumination  ต่ำสุดที่  is  0.5  เมื่อใช้เลนส์ที่  F1.4  และถ้าค่า  F  เพิ่มขึ้นเป็น  F2.0  ก็จะมีค่า  Lux  น้อยลง  เพราะระยะโฟกัสในการรับแสงเพิ่มขึ้นทำให้รับแสงได้เพิ่มขึ้นค่า  Lux  ก็จะน้อยลง

 

PAL  ย่อมาจาก  Phase  Alternating  Line  เป็นมาตรฐานการแสดงภาพ  โดยมีค่าแสดงภาพแนวนอน  625  เส้น  และ  50  เส้นทางแนวตั้ง  ความถี่จำนวนภาพ  25  ภาพต่อวินาที  มีการแยกแบนด์วิธระหว่างสัญญาณภาพและเสียง  ประเทศที่ใช้มาตรฐานนี้  เช่น  ไทย  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  และประเทศในแถบยุโรป  เป็นต้น  ปัจจุบันในบ้านเราจะใช้ระบบนี้ทั้งหมด  รวมทั้งเครื่องบันทึกภาพ  DVR  หรือ  Card  บันทึกภาพสำหรับกล้องวงจรปิด
PTZ  ย่อมาจาก  Pan  /Tilt  /Zoom  มีความหมายดังต่อไปนี้

  • Pan  =  ส่าย  ซ้าย-ขวา
  • Tilt  =  ก้ม  เงย
  • Zoom  =  การซูม  /ขยายภาพ  ให้สามารถมองภาพในระยะไกลได้ชัดขึ้น

TCP/IP  ย่อมาจาก  Transmission  Control  Protocol  (TCP)  และ  Internet  Protocol  (IP)  รวมเรียกว่า
TCP/IP  เป็นชุดของรูปแบบที่ใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้สื่อสารจากต้นทางข้ามเครือข่ายไปยังปลายทาง  และสามารถหาเส้นทางที่จะส่งข้อมูลไปได้เองโดยอัตโนมัติ  ซึ่งข้อมูลที่ส่งจะถูกตัดออกเป็นส่วนๆ เรียกว่า  Packet  แล้วจ่าหน้าไปยังผู้รับด้วยการกำหนด  IP  Address  อย่างเช่น  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น

 

WDR  ย่อมาจาก  Wide  Dynamic  Range  เป็นการที่กล้องถ่ายภาพซ้อนกัน  2  ภาพในเวลาเดียวกัน  ภาพหนึ่งถ่ายในสภาวะปกติ  อีกภาพถ่ายให้มีความสว่างมากกว่าปกติ  แล้วนำภาพที่ได้มาซ้อนกัน  ทำให้ทั้งภาพมีรายละเอียด  คือส่วนที่มืดก็ดึงภาพให้สว่างขึ้น  ส่วนที่สว่างเกินไปก็ดึงรายละเอียดกลับมา  ทำให้มองเห็นรายละเอียดภาพ  ซึ่งส111่วนใหญ่กล้อง  WDR  นี้จะใช้มากในสภาพย้อนแสง  คือ  แสงจากฉากหลังสว่างกว่าวัตถุที่เราสนใจ  ซึ่งจะทำให้ภาพวัตถุที่เราสนใจมืดกว่าปกติ  เราจึงต้องแก้ไขด้วยการติดกล้อง  WDR  เพื่อให้ภาพที่ได้มีรายละเอียด

 

Noise  เกิดจากการที่เซลรับแสงแต่ละจุดบน  Image  Sensor  ไม่สามารถผลิตสีเท่ากัน  แม้จะได้รับแสงเท่ากัน  ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ  เช่น  พื้นที่รับแสงในแต่ละจุดบนอิมเมจเซ็นเซอร์มีขนาดไม่เท่ากัน  อัตราการสร้างกระแส  ไฟฟ้าในแต่ละเซ็นเซอร์ไม่เท่ากัน  มีสัญญาณรบกวนในระบบการส่งผ่านข้อมูล  หรือความร้อนที่ตัวเซ็นเซอร์ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นเองโดยไม่ได้รับแสง  เป็นต้น  ส่วนสาเหตุของการเกิด  Noise  เป็นข้อจำกัดทางเทคโนโลยีในการผลิตอิมเมจเซ็นเซอร์ในปัจจุบัน  เมื่อมีการพัฒนาเซ็นเซอร์รุ่นใหม่จึงมักจะได้ภาพที่มี  Noise  ต่ำกว่าเซ็นเซอร์รุ่นเก่า  กล้องรุ่นใหม่ที่ใช้เซ็นเซอร์รุ่นใหม่จึงให้ภาพที่ดีกว่ารุ่นเก่าเสมอ  (เปรียบเทียบที่ความไวแสง  ความละเอียด  และขนาดเซ็นเซอร์เท่ากัน)

 

Data  Rate  หรือ  Bit  Rate  คือ  อัตราข้อมูล  เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณข้อมูลของวิดีโอ  (ที่ถูกเก็บไว้ในไฟล์หรือในสื่อบันทึกต่างๆ)  ต่อความยาววิดีโอ  1  วินาที  โดยมักจะอยู่ในรูป  กิโลบิท  /วินาที  (Kbps)  หรือ  บิท  /วินาที  (Mbps)  ปริมาณข้อมูลนี้จะขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่าง  ทั้งขนาดเฟรม,  เฟรมเรท  และวิธีบีบอัดข้อมูล

Facebook Comments