notifier by honeywell
notifier by honeywell
notifier by honeywell
notifier by honeywell
notifier by honeywell
notifier by honeywell
HONEYWELL MORLEY

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย ประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทร 086-2193582 LineID: soundid

HONEYWELL MORLEY
จัดอบรมเรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)”สำหรับท่านที่สนใจเรียนรู้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจ เบื้องต้น  โดย ผู้ทรงความรู้ความสามารถ จาก Honeywell Thailand

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย ประจำจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทร 086-2193582 LineID: soundid

ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System) คือ ระบบสำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเปลวไฟ หรือเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร โดยใช้เซนเซอร์หรืออุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือผู้ใช้ (Manual Pull Station หรือ Manual Call Point) เป็นต้น ซึ่งระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้นี้จะทำให้ผู้ที่อยู่ในอาคารสามารถรับรู้และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ป้องกันไม่ให้ไฟไหม้นั้นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้

         ปัจจุบันมีอาคารสูง ศูนย์การค้าหรือศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ เกิดขึ้นมากมายและรวดเร็วในบ้านเรา สถานที่ดังกล่าวจึงมีผู้คนเข้าไปใช้พื้นที่มากมาย และถ้าเกิดอุบัติเหตุจากเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาโดยไม่มีการแจ้งเตือนที่ดี ก็อาจนำความเสียหายมาให้สถานที่นั้นๆโดยเฉพาะการสูญเสียทางชีวิต

ดังนั้นระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จึงเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่สำคัญสำหรับอาคารต่างๆ นั้นหมายความว่า ในขณะมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในอาคาร ถ้าเรามีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ดี จะทำให้เรารู้ถึงจุดเกิดเหตุและแจ้งเหตุรวดเร็วสามารถอพยพผู้ทีอยู่อาศัยออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย ก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้มากขึ้นจนไม่สามารถอพยพได้

ปัญหาที่พบในการใช้งานโดยส่วนหนึ่งคือบุคคลทั่วไปยังไม่ค่อยรู้จักอุปกรณ์ และการใช้งานในระบบนี้ เช่น

อุปกรณ์มือดึงหรือแมนนวล (Manual pull station) เป็นอุปกรณ์ที่ดึงเมื่อต้องการแจ้งเหตุในขณะที่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้น แต่บางครั้งมีคนที่ไม่รู้ไปดึง ระบบก็จะแจ้งเหตุแต่ไม่มีเหตุเพลิงไหม้ ถ้าเป็นเช่นนี้บ่อยๆ คนที่อาศัยอยู่หรือทั่วไปก็จะไม่เชื่อมั่นในระบบ และถ้าในกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจริง ระบบมีการแจ้งเหตุแล้วคนก็อาจจะไม่หนีหรืออพยพ

  • มารู้จักกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้?

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นั้นมีหน้าทีแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น และจะมีระบบสปริงเกลอร์หรือระบบอื่นๆทำหน้าที่ในการดับเพลิง หรืออาจจะมีการทำงานร่วมกันก็ได้ ซึ่งในการออกแบบในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องให้รู้พื้นที่หรือจุดเกิดเหตุได้เร็ว และมีสัญญาณแจ้งเหตุเพื่อแจ้งเตือนบุคคลในพื้นที่นั้นๆ ให้อพยพที่โดยรวดเร็วและปลอดภัย ดังนั้นการออกแบบติดตั้งจึงต้องให้มีความเหมาะสมกับลักษณะอาคารในแต่ละประเภท โดยทั่วไประบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีการออกแบบติดตั้งยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือ

  1. ระบบการแจ้งเหตุเป็นโซน(Conventional System)
  2. ระบบการแจ้งเหตุเป็นจุด(Addressable System)
  3. ระบบการแจ้งเหตุเป็นโซน(ConventionalSystem)

เป็นการแบ่งพื้นที่การควบคุมของอาคารออกเป็นส่วนๆหรือโซน ซึ่งในการแบ่งพื้นที่โซนจะมีหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด เพื่อให้มีระยะค้นหาในจุดที่เกิดเหตุได้

     ในการออกแบบการแจ้งเหตุในแบบนี้ จะทำให้เรารู้ถึงพื้นที่การเกิดเหตุแบบเป็นโซนกว้างๆ จะไม่ทราบจุดเกิดเหตุโดยตรง อาจจะต้องตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง ระบบนี้มักจะติดตั้งในอาคารที่มีขนาดเล็ก 2. ระบบการแจ้งเหตุแบบระบุตำแหน่ง (Addressable System ) ในระบบการแจ้งเหตุแบบนี้ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ระบบสามารถบอกพื้นที่หรือตำแหน่งการเกิดเหตุได้โดยตรง ทำให้สามารถเข้าระงับเหตุและอพยบคนออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ลดการเสียหายลงได้ อุปกรณ์ตรวจจับในระบบนี้ก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถระบุตำแหน่งได้( addressable device) ส่วนมากมักติดตั้งในอาคารที่มีขนาดใหญ่

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยเป็นคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่สำคัญที่สามารถช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินในกรณีเกิดอัคคีภัย เป็นเครือข่ายของอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับควันหรือความร้อน และแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในอาคารเมื่อเกิดไฟไหม้ ในบทความนี้ เราจะหารือเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพ

ขั้นตอนแรกในการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยคือการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการประเมินแผนผังของอาคาร ประเภทของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และแหล่งที่มาของการจุดระเบิดที่อาจเกิดขึ้น จากการประเมินนี้ สามารถเลือกประเภทของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่เหมาะสมได้

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยมีหลายประเภท ได้แก่ ระบบทั่วไป ระบบระบุตำแหน่งได้ และระบบไร้สาย ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยทั่วไปมักจะใช้ในอาคารขนาดเล็กและประกอบด้วยโซนแต่ละโซนที่เชื่อมโยงกับแผงควบคุมส่วนกลาง ในทางกลับกัน ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่สามารถระบุตำแหน่งได้ สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งของไฟ และโดยทั่วไปจะใช้ในอาคารขนาดใหญ่ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบไร้สายกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากความง่ายในการติดตั้งและความสามารถในการปรับขนาด
เมื่อเลือกระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่เหมาะสมแล้ว กระบวนการติดตั้งก็เริ่มต้นได้ โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน และเซ็นเซอร์อื่นๆ ทั่วทั้งอาคาร อุปกรณ์เหล่านี้จะเชื่อมโยงกับแผงควบคุมส่วนกลาง ซึ่งจะคอยตรวจสอบสัญญาณไฟ

การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยต้องเป็นไปตามรหัสอาคารและข้อบังคับในท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและสามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้อยู่อาศัยในอาคารได้อย่างเพียงพอ สิ่งสำคัญคือต้องทำงานร่วมกับบริษัทติดตั้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยมืออาชีพที่คุ้นเคยกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถมั่นใจได้ว่าระบบได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง

การบำรุงรักษาและการทดสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ซึ่งจะรวมถึงการทดสอบระบบเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง เปลี่ยนแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ตรวจจับควัน และดำเนินการตรวจสอบส่วนประกอบของระบบเป็นประจำ

โดยสรุปแล้ว การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยเป็นคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่สำคัญที่สามารถช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินในกรณีเกิดอัคคีภัย การประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเลือกประเภทของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่เหมาะสมกับอาคารเป็นสิ่งสำคัญ การติดตั้งต้องเป็นไปตามรหัสอาคารและข้อบังคับในท้องถิ่น และจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาและทดสอบเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีประสิทธิภาพ การทำงานกับบริษัทติดตั้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยมืออาชีพสามารถช่วยให้แน่ใจว่าระบบได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและสามารถให้การป้องกันที่เพียงพอแก่ผู้อยู่อาศัยในอาคาร

A fire alarm system is a critical safety feature that can help protect lives and property in the event of a fire. It is a network of devices that are designed to detect smoke or heat and alert occupants of a building to the presence of a fire. In this article, we will discuss the installation of a fire alarm system and the factors that need to be considered to ensure its effectiveness.

The first step in the installation of a fire alarm system is to conduct a thorough risk assessment. This will involve an evaluation of the building’s layout, the types of materials used in its construction, and the potential sources of ignition. Based on this assessment, the appropriate type of fire alarm system can be selected.

There are several types of fire alarm systems, including conventional, addressable, and wireless systems. Conventional fire alarm systems are typically used in smaller buildings and are composed of individual zones that are linked to a central control panel. Addressable fire alarm systems, on the other hand, can provide more detailed information about the location of a fire and are typically used in larger buildings. Wireless fire alarm systems are becoming increasingly popular due to their ease of installation and scalability.

Once the appropriate fire alarm system has been selected, the installation process can begin. This will typically involve the installation of smoke detectors, heat detectors, and other sensors throughout the building. These devices will be linked to the central control panel, which will monitor them for any signs of a fire.

The installation of a fire alarm system must comply with local building codes and regulations. This will ensure that the system is installed correctly and is capable of providing adequate protection to the occupants of the building. It is essential to work with a professional fire alarm installation company that is familiar with the relevant regulations and can ensure that the system is installed correctly.

Regular maintenance and testing are also essential to ensure the effectiveness of a fire alarm system. This will involve testing the system periodically to ensure that it is functioning correctly, replacing batteries in smoke detectors, and conducting routine inspections of the system’s components.

In conclusion, the installation of a fire alarm system is a critical safety feature that can help protect lives and property in the event of a fire. It is essential to conduct a thorough risk assessment and select the appropriate type of fire alarm system for the building. The installation must comply with local building codes and regulations, and regular maintenance and testing are necessary to ensure the system’s effectiveness. Working with a professional fire alarm installation company can help ensure that the system is installed correctly and is capable of providing adequate protection to the occupants of the building.

โปรโมชั่นพร้อมติดตั้ง (ต้องการอัพเดรสโปรโมชั่นโดนๆ เราขอกระซิบหลังไมค์นะค่ะ)

ผลงานการติดตั้งโดย บริษัท ซีเมเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด

แบรนด์สินค้าที่เราแนะนำและให้บริการ

ศูนย์ติดตั้งและบริการระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร
ศูนย์ฮันนี่แวล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ยูนิวิว ประจำจังหวัดขอนแก่น
บริษัท ซีเมเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด

แจ้งซ่อมได้
ตลอด 24 ชม.

โทรเลย : 086-2193582 แชทไลน์ : soundid เฟสบุ๊ค : CmajorTechnology

บริษัท ซีเมเจอร์เทคโนโลยี จำกัด

จำหน่าย ติดตั้ง ให้คำปรึกษา ดูแลแก้ไขปรับปรุงระบบ

• ระบบกล้องวงจรปิด CCTV                    • ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน
• ระบบGPS มาตฐานกรมการขนส่ง              • ระบบอินเตอร์เน็ต Network , WiFi , LAN         

• ระบบสแกนนิ้วมือ,ใบหน้า                             • ระบบคีย์การ์ดประตู

• ระบบคีย์แท็ค,ห้องพักโรงแรม                   • ระบบกล้องไฟอาราม,สัญญาณเตื่อนไฟไหม้
• ระบบไม้กั้นลานจอดรถยนต์                     • ระบบเครื่องเสียง,เสียงตามสาย
• ระบบห้องประชุม                                • ระบบตู้สาขา,โทรศัพย์ภายใน


ช่องทางการติดต่อ

สายด่วน โทร 086-2193582 ระบบแจ้งซ่อมบริการหลังการขาย 24ช.ม. ประสานงาน โทร 094-9808098

บริษัท ซีเมเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด
111/1 หมู่ 8 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000   โทร 043-042582 สายด่วน 086-2193582

ลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้เราใส่ใจในงานติดตั้งระบบ

น้องญา
โปรแกรมเมอร์

ช่างโบ้ ซีเมเจอร์

ช่างโบ้
ทีมติดตั้ง และบริการ

ช่างก็อต ซีเมเจอร์

ช่างก๊อต
ทีมติดตั้ง และบริการ

น้องแอมป์
ฝ่ายขาย ควบคุมคุณภาพ

ช่างเอ็กซ์ ซีเมเจอร์

ช่างเอ็กซ์
ทีมติดตั้ง และบริการ

ช่างบอย ซีเมเจอร์

ช่างบอย
ทีมติดตั้ง และบริการ

น้องดาว
ฝ่ายขาย ลูกค้าสัมพันธ์

ช่างแฟ้ม ซีเมเจอร์

ช่างแฟ้ม
ทีมติดตั้ง และบริการ

น้องปริ้ม
บริการหลังการขาย

ช่างบอส ซีเมเจอร์

ช่างบอส
ทีมติดตั้ง และบริการ

น้องตุ้ง
ฝ่ายประสานงาน

ช่างคม ซีเมเจอร์

ช่างคม
ทีมติดตั้ง และบริการ

]

กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครพนม | นครราชสีมา | บุรีรัมย์ | บึงกาฬ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร line ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อำนาจเจริญ | อุดรธานี | อุบลราชธานี