ประเภทของ กล้อวงจรปิด CCTV

กล้องวงจรปิด แบบ มาตรฐาน (Standard Camera)

กล้องวงจรปิด แบบ มาตรฐาน  (Standard  Camera)

หรือบางครั้งเรียก  “Box  Camera”  กล้องชนิดนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีแสงสว่างตลอดเวลา  หากต้องการนำกล้องไปติดตั้งภายนอกอาคาร  (Outdoor)  ตากแดดตากฝน  จะต้องติดตั้งกล้องภายใน  Housing  สำหรับจุดเด่นของกล้องก็คือ  สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้  (ราคากล้องจึงไม่ได้รวมราคาเลนส์เข้าไปด้วย)  และบางรุ่นอาจมีไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียงได้ในตัว

สำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร  นิยมติดตั้งภายใน  Housing  เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวกล้องวงจรปิดด้านใน  และเพิ่มความเรียบร้อยสวยงามในการติดตั้งระบกล้องวงจรปิ

 

 

กล้องวงจรปิด แบบ อินฟราเรด (Infrared Camera) 

กล้องวงจรปิด แบบ อินฟราเรด  (Infrared  Camera)

เป็นกล้องที่จับภาพในที่มืดสนิทได้  ทำจากวัสดุทนทาน  สามารถนำไปติดภายนอกอาคารได้  กันน้ำได้  การเลือกกล้องวงจรปิดอินฟราเรดนั้นควรเลือกตามระยะของอินฟราเรด  อย่างเช่น  กล้องที่มีระยะอินฟราเรด  10  เมตร  20  เมตร  30  เมตร  หรือระยะอื่นๆ  ที่เราจำเป็นต้องใช้

สำหรับการนำไปใช้งาน  ให้เลือกตามลักษณะพื้นที่  หากต้องการติดภายนอกอาคาร  ควรเลือกใช่ที่สามารถทนต่อสภาพอากาศและน้ำได้ดี  โดยอาจสอบถามจากทางผู้จำหน่ายหรือดูจากคุณสมบัติของตัวกล้อง  สำหรับอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มให้ระยะการมองเห็นมีมากขึ้นคือ  การติดตั้งชุดอินฟราเรดส่องสว่างเพิ่ม  หากมีกล้องวงจรปิดแบบมาตรฐาน  Convention  อยู่แล้ว  ต้องการติดตั้งชุดอินฟราเรด  ก็สามารถทำได้  แต่คุณสมบัติของกล้องวงจรปิดที่ใช้ต้องรองรับ  Infrared  ด้วย  จึงจะสามารถใช้งานได้

 

 

กล้องวงจรปิด แบบ โดม (Dome Camera)

กล้องวงจรปิด แบบ โดม  (Dome  Camera)

มีรูปร่างเล็ก  กะทัดรัด  รูปลักษณ์ครึ่งวงกลมคล้ายโดม  เป็นกล้องที่ติดสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความสวยงาม  เมื่อติดตั้งแล้วดูเรียบร้อย  ไม่สะดุดตา  เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีแสงสว่างตลอดเวลา  เช่นเดียวกับกล้องมาตรฐาน  จุดเด่นของกล้องคือ  สามารถหมุนปรับมุมกล้องได้รอบตัว  ตลอด  360  องศา  นิยมนำมาติดตั้งภายในอาคาร  เนื่องจากรูปลักษณะของตัวกล้องมีความสวยงาม  ดูไม่สะดุดตามากนัก  มีให้เลือกหลากหลาย  เช่น  แบบปกติ  แบบมองย้อนแสง  แบบใช้ในที่มีแสงสว่างน้อยได้ดี  หรือแบบสามารถมองเห็นในที่มืดได้  ซึ่งอย่างหลังจะเป็นกล้องที่มี  Infrared  ติดตั้งภายในตัวกล้องวงจรปิด

 

 

กล้องวงจรปิด แบบ Speed Dome Camera

 

กล้องวงจรปิด แบบ Speed  Dome  Camera

มีความสามารถในการหมุนรอบตัวเองได้  (Pan  /  Tilt  /  Zoom)  ทั้งก้ม  เงย  หรือซูมภาพ  มีทั้งที่เป็นแบบติดตั้งภายนอกอาคาร  และติดตั้งภายในอาคาร  เหมาะสำหรับติดตั้งเพื่อตรวจตราบริเวณโดยรอบของพื้นที่  การสั่งการหรือควบคุมกล้อง  Speed  Dome  ต้องสั่งโดยเครื่องบันทึก  หรือสั่งจากคีย์บอร์ดควบคุม  สามารถติดตั้งได้ดีทั้งในอาคารและนอกอาคาร  โดยส่วนใหญ่มักติดไว้ด้านนอกอาคารระดับสูงจากพื้นดินเพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นที่ดีขึ้น  การติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบสปีดโดมภายนอกอาคาร  ต้องใช้  Housing  หรือตัว  Body  ที่สามารถทนต่อสภาพอากาศและน้ำฝนได้ดี  เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับตัวกล้องวงจรปิด

 

 

กล้องวงจรปิด แบบ ซ่อน (Hidden Camera) 

กล้องวงจรปิด แบบ ซ่อน  (Hidden  Camera)

จุดประสงค์หลักเพื่อซ่อนไม่ให้มองเห็นว่ามีกล้องติดตั้งอยู่จุดไหนบ้าง  บางครั้งจึงเรียกว่า  กล้องรูเข็ม  ที่มีขายตามท้องตลาดความละเอียดภาพไม่ค่อยสูงมาก  รูปแบบโครงสร้างแตกต่างกันไป  เช่น  ซ่อนอยู่ใน  Smoke  Detector  เป็นต้น

สำหรับกล้องวงจรปิดทรงซ่อน  ที่มีให้เลือกใช้ในปัจจุบัน  ลักษณะส่วนใหญ่จะคล้ายกับอุปกรณ์ตราจจับควันไฟ  และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อปกปิดไม่ให้ทราบว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิด

Facebook Comments