ZKTeco Catalog 2024 By CMAJOR TECHNOLOGY

ZKTeco Catalog 2024-1
ZKTeco Catalog 2024-1
ZKTeco Catalog 2024 By CMAJOR TECHNOLOGY
ZKTeco Catalog 2024 By CMAJOR TECHNOLOGY
ZKTeco Catalog 2024 By CMAJOR TECHNOLOGY

ZKTeco

ZKTeco เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการผลิตเทคโนโลยีสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึง ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์เช่น สแกนนิ้วมือ, ระบบเข้าถึงด้วยการสแกนใบหน้า, ระบบควบคุมการเข้าถึงด้วยการใช้บัตร และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอื่นๆ นอกจากนี้ ZKTeco ยังมีโซลูชันซอฟต์แวร์ที่รองรับการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย เช่น โปรแกรมบริหารจัดการเวลาการทำงานของพนักงานและการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานต่างๆ หลายอย่างในองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Facebook Comments