กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV closed circuit televsion

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV closed circuit televsion

ปัจจุบัน กล้องวงจรปิด แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ  IP  Camera  และ Analog  Camera  เป็น เครื่องมืออีกรูปแบบหนึ่งที่เข้ามาช่วยเสริมระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านหรือสถานประกอบการ  ซึ่งเจ้าของไม่สามารถดูแลได้ตลอดเวลา  ระบบ  CCTV   (Closed Circuit Television System) มีอุปกรณ์หลักเป็นกล้องโทรทัศน์ซึ่งติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ  โดยเฉพาะจุดที่เสี่ยงต่อการบุกรุก  เช่น  ประตูทางเข้าออก  ห้องเก็บสิ่งของมีค่า  ฯลฯ  เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวและบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  และยังใช้เป็นหลักฐานในการจับกุมหรือหาตัวคนร้ายได้ในภายหลัง  โดยสามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบเตือนการบุกรุก  หรืออุปกรณ์เปิด-ปิดประตูอัตโนมัติได้อีกด้วย

กล้องจรปิด มีให้เลือกใช้งานด้วยกัน  2  ระบบใหญ่ๆ คือ  ระบบอนาล็อก  ที่บันทึกภาพด้วยวิดีโอเทป  และระบบบันทึกภาพแบบดิจิตอล(DVR)  ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสของคอมพิวเตอร์  เป็นระบบสำหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยหรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ  เหมาะสำหรับการใช้ในจุดที่ต้องการเฝ้าระวัง  หรือต้องการบันทึกโดยต้องใช้งานร่วมกับระบบบันทึกภาพไม่ว่าจะเป็น  DVR  (digital  video  recording)  หรือ  NVR  (network  video  recording)  นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถดูผ่านหน้าจอทีวีคอมพิวเตอร์  หรือมือถือ  ได้ทุกที่ทุกเวลา  สามารถแบ่งตามรูปแบบของสัญญาที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลได้  2  แบบ  คือ

Analog  Camera
– กล้องที่ใช้รูปแบบของสัญญาณในการรับ-ส่งข้อมูลเป็นแบบ  Analog
– ควบคุมการทำงานและบันทึกภาพด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า  DVR  (Digital  Video  Recorder)

Digital  Camera (ซึ่งจะเรียกติดปากกันว่า กล้องวงจรปิด แบบไอพี หรือ IP Camera นั่นเอง)
– กล้องที่ใช้รูปแบบของสัญญาณในการรับ-ส่งข้อมูลเป็นแบบ  Digital
– ควบคุมการทำงานและบันทึกภาพด้วยโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เรียกว่า  NVR (Network  Video Recorder)

ขอบคุณภาพอธิบาย จาก เฟสบุ๊ค  รู้ทันรู้ดี CCTV ภาครัฐ

Facebook Comments